PROFILES SALES ASSESSMENT™

describe the image

Profiles Sales Assessment™ đánh giá mức độ phù hợp của một cá nhân đối với một vị trí bán hàng cụ thể. Qua đó, công ty có thể tối ưu hóa hiệu suất bán hàng. Profiles Sales Assessment™ là một công cụ tuyệt vời cho việc nhận diện những ứng viên có các tính cách và kĩ năng cần thiết để thành công trong việc bán hàng. Bằng việc đánh giá các tiêu chí như khả năng cạnh tranh, sự kiên trì, năng lượng làm việc, kĩ năng bán hàng, bài kiểm tra này sẽ giúp các nhà quản lý xây dựng một lực lượng bán hàng hiệu quả và mạnh mẽ hơn.

Sự khác biệt của sản phẩm

  • Nhà quản lý sẽ nhận được phản hồi từ tất cả các thành viên tham gia khảo sát
  • Tất cả thông tin khảo sát từ người trả lời sẽ hoàn toàn được ẩn danh và giữ bí mật (ngoại trừ đánh giá của cấp trên)
  • Bản Kế Hoạch Phát Triển Cá Nhân cho Nhà quản lý hướng dẫn làm thế nào để tăng cường khả năng huấn luyện, các kỉ năng quản lý, và khả năng giao tiếp để tăng sự hiệu quả và đạt được thành công hơn trong công tác quản lý

describe the image

Tải brochure